Kanser Genetiği

04 Aralık 2018

Hücrelerin gelişimi ve farklılaşması genetik bilgi ile düzenlenir. Bazen bir veya birçok gende oluşan değişimler kansere veya kansere yatkınlığa neden olmaktadır. Özellikle ailesel kanserlerde genetik danışma ve genetik tanı erken tanı ve önlem için önemlidir. Bunun dışında, gen/genlerdeki değişime göre tedavi ve prognoz değişebilmektedir. Sitogenetik, moleküler sitogenetik, moleküler genetik tanı yöntemleri kullanılmaktadır.