Kişiye Özgü Genetik Testler

04 Aralık 2018

HASTALIKLARA YATKINLIK

Q LIFE CHECK UP

Genetik yapımızdaki bazı değişiklikler (varyasyon) kişiler arasındaki farklılıklara neden olur. Kişiler arasında boy, kilo, göz rengi gibi fiziksel özelliklerin farklı olması ve bazı kişilerin bazı kronik hastalıklara daha yatkın olması bu varyasyonlar sebebiyledir. “QLife Check-Up Testi”, genetik yapımızdaki farklılıkları değerlendirerek karşılaşabileceğimiz olası kronik hastalıklar için önlem almayı amaçlar. Ailesinde multifaktoriyel kronik hastalık (hipertansiyon, kalp-damar hastalığı, obezite, glokom, astım, Alzheimer, ALS, osteoartrit, sarı nokta hastalığı gibi) hikâyesi bulunan kişilere, erken önlem alabilmek adına özellikle önerilir. Test, DNA analizine dayanır. Yanaktan sürüntü örneği alınması yeterlidir. Elde edilen sonuçta, kesin olarak hastalık gelişip gelişmeyeceği değil, hastalık için risk profili tayin edilir. Bu testte, bazı hastalıklara yatkınlıkla ilişkili olduğu bilinen gen değişimleri araştırılır. Buna göre de yaşam tarzı değişiklikleri ile bu hastalıklar açısından erken önlemler alınabilmiş olur. Hastalıklardan uzak bir yaşam için koruyucu, önleyici öneriler içeren kişiye özel bir rehber niteliğindedir.

İLAÇLARA YANIT

FARMAKOGENETİK

Bünyemizdeki hücreler, oldukça gelişmiş bir detoksifikasyon (zehirsizleştirme, atılım) sistemini içerirler. Bu işlemlerin çoğu sitokrom p450 enzimleri tarafından yürütülür. Kullandığımız ilaçlar da aynı mekanizmalar tarafından işleme tabi tutulur. Kişilere özgü genetik yapı nedeniyle ilaçların etkileri de farklılık göstermektedir. Bu genetik yapıların belirlenmesiyle bir ilacın bir kişide ne şekilde etki edeceği, dozunun ne şekilde ayarlanması gerektiği belirlenebilmektedir.

BESLENME GENETİĞİ

Q LIFE FIT

Sağlıklı yaşamın temelinde genetik ve çevresel faktörler birlikte rol oynar. Çevresel faktörler içinde en önemlilerinden birisi beslenmedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda beslenme ile genetik yapı arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Aynı diyetle, aynı miktarda beslenen kişilerin kan değerleri (lipidler, protein, ürk asit gibi) neden farklı çıkmaktadır? Kişiler arasında “genetik beslenme profili” farklılık gösterir (kişiye özel beslenme). Nutrigenomik bilimi, biyolojik aktif moleküllerle genler arasındaki etkileşimleri inceler. Özellikle de multifaktoriyel kronik hastalıkların (obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kanser gibi) önlenmesinde önemlidir. Genetik yapımızdaki bazı değişiklikler (varyasyon) kişiler arasındaki farklılıklara neden olur. Kişiler arasında boy, kilo, göz rengi gibi fiziksel özelliklerin farklı olması ve bazı kişilerin bazı kronik hastalıklara daha yatkın olması bu varyasyonlar sebebiyledir. “QLife Fit Testi”, genetik yapınıza uygun beslenme profilinizi belirler. Bunu kişiye özel beslenme gereksinimlerini ve diyet tipini belirleyerek yapar. Test, DNA analizine dayanır. Yanaktan sürüntü örneği alınması yeterlidir. Bazı metabolik yollarda görevli genler analiz edilir ve risk tayin edilir. Metabolik faktörler, vitamin ve beslenme ihtiyaçları hakkında bilgi verir. Kişiye özel diyet tipinin yanında, kişiye özel spor türünü de önerir.