Tüm Ekzom Dizileme Testi (WES)

27 Şubat 2019

Kimlere Yapılabilir?

• Tanısı konulamayan hastalar
• Sitogenetik ve mikrodizin analizleri ile tanı konulamayan vakalar
• Kalıtsal hasta çocuğa sahip olan ve yeni bir gebelik planlayan aileler
• Tekrarlayan çoklu konjenital anomalili bebek öyküsü olan anne adayları
• Kalıtsal hastalıklar için riskini belirlemek isteyen anna-baba adayları
yapılabilir..