Farmakogenetik

Bünyemizdeki hücreler, oldukça gelişmiş bir detoksifikasyon (zehirsizleştirme, atılım) sistemini içerirler. Bu işlemlerin çoğu sitokrom p450 enzimleri tarafından yürütülür. Kullandığımız ilaçlar da aynı mekanizmalar tarafından işleme tabi tutulur. Kişilere özgü genetik yapı nedeniyle ilaçların etkileri de farklılık göstermektedir. Bu genetik yapıların belirlenmesiyle bir ilacın bir kişide ne şekilde etki edeceği, dozunun ne şekilde ayarlanması gerektiği belirlenebilmektedir.