Moleküler Genetik

DNA/gen düzeyindeki, sitogenetik ve moleküler sitogenetik yöntemler ile saptanamayacak genetik hastalıkların tespitine olanak veren genetik dalıdır. Sıklıkla tek gen hastalıkları ve kanser genetiği çalışmaları moleküler genetik yöntemler ile yapılmaktadır.