Moleküler Sitogenetik

Kromozom analizinde mikroskop ile saptanamayan değişimlerin incelendiği bir genetik dalıdır. Tüm kromozomların yapıları incelenebildiği gibi, DNA zinciri üzerine özgün problar (işaretleyiciler) gönderilerek kromozomlardaki bazı bölgelere spesifik incelemeler de yapılabilmektedir. Yöntemler arasında FISH (floresan in situ hibridizasyon) ve array CGH (karşılaştırmalı genomik hibridizasyon) analizleri yer almaktadır.