Örnek Gönderim Koşulları

 • Örneklerin doğru tüpe/kaba alınması ve uygun ortamlarda gönderilmesi gerekir.
 • Anamnez ve Onam Formu’na hastanın kendi el yazısıyla adını ve soyadını yazdırarak imzasının alınmış olması gereklidir.
 • Kullanılan bu formların eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
 • Genetik test yapılacak örneğin laboratuvara ulaştırılmasında yanlışlıklar olabilir.
 • Örnek yanlış tüpe/kaba alınmış, yetersiz alınmış ya da enfekte olabilir.
 • Böyle örneklerde sonuç vermek zordur ve bu durumda laboratuvar sorumlu tutulamaz.
 • Bazı testlerin özelliği nedeniyle, test normalden fazla örnek gerektirebilir veya test sırasında kaliteli örnek elde edilememiş olabilir. Böyle durumlarda ikinci kez örnek istenebilir.
 • Bazı testlerde, testin özelliğinden dolayı (maliyet vb) belirli hasta sayısının beklenmesi gerekebilir. Böyle testlerin sonuçları, laboratuvarın belirttiği bir tarihe kadar geciktirilebilir ve testin sonuçlanması laboratuvar tarafından uzatılabilir.

  Not: Amniyon sıvısı pistonsuz enjektöre alınmalıdır. Çünkü pistonlu enjektörün pistonundaki etken maddesi amniyon sıvısının üremesini inhibe edebilir ve sonuç elde edilemeyebilir.

  Sitogenetik ve moleküler sitogenetik testler için:
 • Yeşil kapaklı lityum heparinli tüp kullanılır.
 • Tüpün üzerinde belirtildiği kadar tam kan alınır.
 • Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama yapılmamalıdır.
 • Kan tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamışsa veya pıhtı oluşmuşsa örnek yeniden alınmalıdır.

  Moleküler genetik testler için:
 • Mor ve pembe kapaklı K2EDTA’lı tüp kullanılır.
 • Tüpün üzerinde belirtildiği kadar tam kan mor / pembe kapaklı EDTA’lı tüplere alınır.
 • Tüplerin içerisinde pıhtı oluşmaması için kan alınır alınmaz tüp 5-6 kez alt üst edilerek karıştırılır. Çalkalama yapılmamalıdır.
 • Kan tüp üzerindeki işaretli çizgiye kadar alınmamışsa veya pıhtı oluşmuşsa örnek yeniden alınmalıdır.

  Örnek kabul kriterleri:
 • Testlere uygun vakumlu tüplere (enjektörle alınmayacak) veya uygun kaplara alınmış olan örnekler,
 • Hemolizli olmayan örnekler,
 • Pıhtılı olmayan örnekler,
 • Yeterli miktarda alınmış olan örnekler,
 • Numune gönderilirken gerekli klinik bilgileri olan hastaların örnekleri,
 • Kemik iliği nakli yapılan hastaların kimerizm analizi yapılacaksa, vericileri ile birlikte örnekleri kabul edilir.

  Örnek ret kriterleri:
 • Hasta adı ve soyadının olmadığı örnekler,
 • Hastalık endikasyonunun olmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda örnekler,
 • Barkodu olmayan örnekler,
 • Belirtilen miktara göre alınmamış veya uygun tüplere/kaplara alınmayan örnekler,
 • Hemolizli örnekler,
 • Pıhtılı örnekler,
 • Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler,
 • Belirtilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler,
 • Bir başka materyalle kontamine örnekler (heparin bulaşmış sitratlı kan gibi) laboratuvara kabul edilmez.